WLTP.

Raunhæfari eyðslugildi fyrir meira gagnsæi.

Mikilvægustu nýjungarnar


WLTP -eyðslu- og útblástursloftsprófanir.

Frá 1. september 2017 WLTPeyðslu- ogætti að skila niðurstöðum sem eru nær raunverulegum akst en fyrri NEDC prófanir. egna.

Mikilvægustu nýjungarnar


WLTP -eyðslu- og útblástursloftsprófanir.

Frá 1. september 2017 WLTPeyðslu- ogætti að skila niðurstöðum sem eru nær raunverulegum akst en fyrri NEDC prófanir. egna.

WLTP skilar nákvæmari gildum.

Myndin sýnir S-í prófunarstöðinni: Í þremur mismunandi aksturslotum eyðslugildi

WLTP skilar nákvæmari gildum.

WLTP prófunin, því hún skilar raunhæfum samanburðarmælikvarða fyrir eyðslu- og losunargildi mismunandi ökutækja.

WLTP prófunin, því hún skilar raunhæfum samanburðarmælikvarða fyrir eyðslu- og losunargildi mismunandi ökutækja.

Þar sem WLTP tekurökutækja með í reikninginn eru gildin nákvæmari heldur en í NEDC - nánast eru WLTP eyðslugildin hærri í flestum tilvikum en raunhæfari. Þetta breytir ekki fyrri daglegri eyðslu. . Mercedes-Benz styður bæði rannsóknarstofupróf (WLTP) og vegaakstursmælingar(RDE).

Innleiðing WLTP


WLTP fyrir öll ESB ríkin.

Innleiðing WLTP


WLTP fyrir öll ESB ríkin.

WLTP verður lögbundið í öllum ESB, fleiri ríki eru að hugleiða innleiðingu á seinni tímapunkti.

WLTP eyðslu- og losunarlotan gildir frá september 2017 fyrirog frá september 2018 fyrir öll ný ökutæki. WLTP verður lögbundið í öllum ESB, fleiri ríki eru að hugleiða innleiðingu á seinni tímapunkti. Frá september 2017 mun WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) smám saman taka við af NEDC (Ný evrópsk aksturslota) og skapa meira gagnsæi.

  • Frá september 2017

   Frá september 2017

   Allar gerðir ökutækja (fólksbílar) sem þurfa ný losunarvottorð munu verða prófaðar samkvæmt WLTP. Samhliða þessu verður NEDC eyðslugildi áfram ákvarðað fyrir þessi ökutæki og áfram gefið upp í söluskrám og öðrum ritum sem nauðsynlegar upplýsingar samkvæmt lögum.

   Fyrir ný módel skal í formi vegaprófs, hins svokallaða Real Driving Emission prófs (RDE), einnig gengið úr skugga um að ekki sé farið yfir Euro 6-viðmiðunarmörk fyrir köfnunarefnisoxíð og svifryksfjölda með tilliti til samræmingarþátta.

  • Frá september 2018

   Frá september 2018

   WLTP vottð. Nýju WLTP gildin verða reiknuð út fyrir hvert ökutæki fyrir sig og reiknað er með að þau verði gefin upp í söluskrám sem og öllum öðrum ritum. NEDC eyðsla verður gefin upp með aflögðum módelum.

   Samhliða WLTP er staðfest fyrir öll nýskráð ökutæki að þau fari ekki yfir Euro 6 viðmiðunarmörk, fyrir magn losaðs svifryks með tilliti til samræmingarþátta,RDE prófi.

  • Frá september 2019

   Frá september 2019

   Fyrir öll ný ökutæki verður staðfest með RDE prófi, að þau fari ekki yfir Euro 6 viðmiðunargildi fyrir köfnunarefnisoxíð með tilliti til samræmingarþáttar.

  • Lok 2020

   Lok 2020

   Til ársloka 2020 verða bæði WLTP gildi og NEDC gildi fyrir öll ökutæki. Hægt verður að finna þessi gildi samhliða í ökutækjavottorðum og ökutækjaskrám. Frá og með árinu 2021 verða WLTP mæligildi einu eyðslu- og losunarmæligildin fyrir alla fólksbíla. Þessar breytingar munu ekki hafa áhrif á notuð ökutæki, þau munu áfram halda NEDC gildunum sínum, að því tilskyldu að upphafleg skráning hafi verið gerð fyrir 31. gúst 2017.

  Algengar spurningar


  leiri spurningar?

  Finndu svör við spurningum þínum um sem tengjast WLTP.

  Algengar spurningar


  leiri spurningar?

  Finndu svör við spurningum þínum um sem tengjast WLTP.

  Mercedes-Benz gefur svör við spurningum þínum um sem tengjast WLTP: Hvað breytist og hvað hefur það í för með sér fyrir þig sem viðskiptavin?
   • Hvað er WLTP?

    Hvað er WLTP?

    Skammstöfunin WLTP stendur fyrir Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure sem er rannsóknaraðferð sem finnur út eyðslu- og losunargildi ökutækis á vegkefli. Frá 1. september 2017 verður WLTP innleitt skref fyrir skref og mun koma í stað fyrri prófunaraðferðar, NEDC. Meðáherslum sínum er WLTP augsýnilega nær raunverulegum akstri en áður.

    WLTP skarar fram úr með sýnilega hærri hröðunum ásamt mun síbreytilegra akstursmynstri. Hámarkshraðinn hækkar131 km/klst, meðalhraðinn hækkar47 km/klst.

    Aksturstíminn lengist um 10 mínútur, hluti prófsins sem líkir eftir akstri á hraðbraut verður lengri, á sama tíma mun kyrrstöðutíminn styttast. Akstursvegalengdin tvöfaldast í 23 kílómetra. Gírskiptingarmörk verða reiknuð fyrirfram út frá ökutækinu og aflrásinni.

    Allur sérbúnaður, sem hefur áhrif á loftstraumsframmistöðu ökutækisins, snúningsmótstöðu eða ökutækismassa, mun eftirleiðis hafa áhrif á matið. Rafmagnsnotkun þægindakerfa leiðir sömuleiðis til hækkunar koltvísýringsgildisins. Í fyrsta þrepi WLTP er eingöngu loftkælingin undanskilin.

    Með WLTPstuðul á heimsvísu. Evrópusambandslöndin eru . Þetta auðveldar samanburð á eldsneytis og losun mismunandi framleiðenda. Ennfremur stuðla staðlarnir að því að yfirvöld geta gert sannprófanir á löglegum útblástursloftsmörkum – hvort sem það er vetniskolefni, kolsýringur, köfnunarefnisoxíð eða svifryk.

   • Hvað er WLTC?

    Hvað er WLTC?

    Aksturslotur WLTP heita WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Fyrir mismunandi gerðir ökutækja þrjár mismunandi aksturslotur þróaðar, sem taka mið af afl/þyngdar-hlutfalli hverju sinni. Stærstur hluti fólksbíla sem er leyfð í ESB,yfir afl/þyngdar sem er hærra en 34 kW/t (46 hö/t), flokkað í WLTC.

    Prufulota fyrir ökutæki í 3af fjórum hlutum – Low, Medium, High, Extra High. Þeir líkja eftir innanog utanbæjar ásamt eyðslu á hraðbrautum.

   • Hvað er NEDC?

    Hvað er NEDC?

    NEDC (New European Driving Cycle eða ný evrópsk aksturslota) er núgildandi prófanalota fyrir fólksbíla. Með það að markmiði að útvega viðskiptavinum gildi sem sambærileg og endurtakanleg á milli framleiðenda, var fyrsta evrópska aksturslotan tekin í gildi árið 1970. Árið 1992 var innanbæjarakstri bætt við hana.

    Meðalhraði NEDC er lágur, eða 34 km/klst, oghröðunarkröfurnar og 120 km/klst hámarkshraðinn. Samsetning lotunnar á ekki lengur við um núverandi meðaskiptinga milli mismunandi vega.

    Sömuleiðis hefur orkunotkun sérbúnaðar og þægindabúnaðar,eins og loftkælingar, útvarps eða sætahitara, ekki áhrif á mælinguna. Auk þess eru tæknilegar breytur til staðar sem ýta undir frávik. Start/stop tækni hefur tiltölulega mikil áhrif á NEDC, þar sem NEDC hefur hátt hlutfall kyrrstöðutíma.

    Hjá sjálfskiptum eru engar ökutækjatengdar breytur teknar með í reikninginn þegar gírskiptingarmörkin eru sett. Þetta getur leitt til mikils munar á eyðslu miðað við raunverulega . Vegna stöðugrar tækniþróunar er NEDC ekki lengur í takt við tímann og er orði úrelt.

   • Hvað er RDE?

    Hvað er RDE?

    RDE stendur fyrir Real Driving Emissions eða losun í raunverulegum akstri og er vegapróf sem fylgist með losun mengunar. Það lýsir losun ökutækja eins og þeirri sem verður á vegraunveruleg kringumstæðu. Áður fyrr fóru losunarmælingar fyrir gerðasamþykki eingöngu fram í prófunarstöðum. Frá því í mars 2016 þarf öll losun innan ákveðinna marka einnig að mælast við raunverulega .

    Losun köfnunarefnisoxíðs (NOx) og kolsýrings (CO) er mæld með PEMS tæki (færanlegt losunarmælingakerfi). Seinna mun losun svifryks einnig verða mæld. Þar verður engin skilgreind lota, aksturinn og mælingarnar munu fara fram í hversdagsumferð í samræmi við umferðarreglur. Ökutækin munu verða keyrð í 90 til 120 mínútur á egum, þar sem þriðjungur mun vera innanbæjar, utanbæjar og hraðbraut

    Fyrir innanbæjarakstur er ætlast til að hraðinn sé á 15 til 30 km/klst, á hraðbrautum ætti hraði ökutækis að vera 90 km/klst og að á minnsta kosti 110 km/klst hraða, en ekki meira en 145 km/klst. Hitastig utandyra verður að vera á 0 og 30°C og loftkælingin verður að vera í gangi. Prófaksturinn má ekki fara fram í meira en 700 metra hæð yfir sjávarmáli og má aðeins hafa 100 m hæðarbreytingu.

    Frá september 2017 verðurEuro 6 losunarmörk. Fyrst um sinn mun þetta eiga við um allar nývottaðar gerðir frá 1. september 2017 og í síðasta lagi frá 1. september 2019 fyrir allar gerðir.

    RDE niðurstöðu

    Hægt er að biðja um RDE niðurstöður Mercedes-Benz ökutækja, sem hefur verið safnað bæði af Mercedes-Benz sem framleiðanda ásamt sjálfstætt starfandi og vottaðri tækniþjónustu, í gegnum tengiliðaeyðublað með því að gefa upp PEMS prófflokk Mercedes-Benz ökutækisins.

    PEMS prófflokksnúmer ökutækisins er hægt að nálgast á heimasíðu Sambands evrópskra bílaframleiðenda (ACEA).

   • WLTP miðað við NEDC: Hver er munurinn?

    WLTP miðað við NEDC: Hver er munurinn?

    Miðað við NEDC er WLTP aksturslotan tíu mínútum lengri og inniheldur einungis 13% kyrrstöðutíma. Heildarvegalengd aksturslotunnar er 235 kílómetrar – og er þar af leiðandi tvöfalt lengri en NEDC. Hún inniheldur hærri meðalhraða upp að 131 km/h, lætur ökutækiðmeiri hraðabreytingar og gerir mun strangari kröfur.

    Auk þess verða ekki einungis prófanir á staðalgerð ökutækis heldur verður aukabúnaður og sérbúnaður einnig tekinn með í reikninginn. Gírskiptingarmörk verða reiknuð fyrirfram út frá ökutækinu og aflrásinni. Beinskipt ökutæki hagnast á þessum sérútreikningi í samanburði við föstu gírskiptingarmörkin í NEDC.

   • Hvað breytist fyrir mig sem viðskiptavin?

    Hvað breytist fyrir mig sem viðskiptavin?

    Innleiðing á WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) býður upp á meira gagnsæi hvað varðar eldsneytis. WLTP prófunin, því hún skilar raunhæfum samanburðarmælikvarða fyrir eyðslu- og losunargildi mismunandi ökutækja.

    oltvísýrings- og eyðslugildi breytast: ökutæki hafa, vegna ferlisins, tölulega séð hærri koltvísýrings- og eyðslugildi í WLTP heldur en í NEDC (Ný evrópsk aksturslota). Þetta er t.d. vegna þess að sérbúnaður er tekinn með í reikninginn og strangari prófunarskilyrði fyrir hendi í nýju lotunni.

    Í framtíðinni munu viðskiptavinir geta reiknað út koltvísýringsgildi ökutækjameð nákvæmari hætti en áður með vali á sérbúnaði. Til að tryggja skýrleika og gagnsæi, mun Mercedes-Benz fylgjast meðinnleiðingar WLTP á virkan hátt og miðla upplýsingum til söluaðila og viðskiptavina .

    Einnig mun fylgja þessu ný framsetning tengd aukabúnaði: frá með minnstu orkuneysluna til útgáfunnar með hæstu . Tölulega séð spannar þetta bilið á milli „WLTP Low“ (lágmarks sérbúnaður) og „WLTP High“ (hámarks sérbúnaður).